Petra & Wolfgang Meier
An der Ems 6
34305 Niedenstein
Tel.: +49 05603/916803
Mobil: +49 0178/7531322
E-Mail: shelties@old-oak.com